Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego CZESANKI.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową czesanki.pl zwany dalej „ Sklepem Internetowym ” jest

  Dermaprof Tomasz Całek

  NIP:6792447552 REGON: 357787555

ul. Jerzmanowskiego 32/72 30-836 Kraków

2.Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: czesankipl@gmail.com lub pod nr. tel.:507557996

3.Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4.Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

5.Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

6.Właściciel czesanki.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się w zakładce „Obsługa Klienta”, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.czesanki.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

 2. Właściciel- Dermaprof Tomasz Całek NIP:6792447552

  REGON: 357787555 ul. Jerzmanowskiego 32m.72 30-836 Kraków

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

 5. Newsletter– usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 9. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  - urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  - dostęp do sieci Internet;
  - adres poczty e-mail.

 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 4. Sklep www.czesanki.pl gwarantuje pełną ochronę danych osobowych klientów zgodnie z Ustawą z 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr133,poz.883.

 5. Z dniem 25 maja 2018 r. zostaje wprowadzone w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z naszego serwisu www.czesanki.pl

IV. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając login, adres e-mail oraz hasło, za pomocą formularza.

 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

 4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.

 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 6. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  - przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
  - dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

 7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

 8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  - dostępu do statusu oraz historii zamówień;
  - otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  - informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
  - zamówienia Produktu, zmiany swoich danych;
  - zmiany swojego hasła;
  - sprawdzenia swoje zamówienia;
  - całkowitego usunięcia swojego konta.

 9. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej, aktywujący konto.

 10. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

 11. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. Realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. 

 2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

 3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

 4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

 5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

 6. Złożone zamówienie należy potwierdzić. Link do potwierdzenia zamówienia jest wysyłany przez sklep automatycznie, na adres mailowy podany przez Klienta w czasie składania zamówienia.

 7. Nie potwierdzone zamówienia nie będą realizowane.

 8. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

 9. Do sprzedawanego towaru dołączana jest faktura VAT.

 10. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 11. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  - wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
  - podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
  - wybór formy dostawy i płatności;
  - zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
  - wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
  - zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem.

 12. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

 13. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 14. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  - dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
  - opis produktu;
  - jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
  - cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
  - formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
  - sposób płatności;
  - informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
  - informację o prawie do rękojmi;

VI. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
  - przelewu bankowego;
  - zapłaty za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl

  - zapłaty za pośrednictwem PayPal

 2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

VII. Ceny

 1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

 2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych, są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

 3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu, są to:
  Paczkomaty Inpost, Poczta Polska.

 2. Regulamin świadczenia usługi „Paczkomaty 24/7” przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. znajduje się tutaj: https://twoj.inpost.pl/pl/regulaminy.

 3. Towar wysyłany jest w ciągu 2 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności za zamówienie, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy. W szczególnych przypadkach wysyłka towaru może się opóźnić. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, klient zostanie poinformowany o ewentualnym opóźnieniu drogą mailową lub telefoniczną.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany formy dostawy, w przypadku gdy gabaryt paczki nie pozwala na wysłanie jej wybranym przez klienta sposobem. Dotyczy to w szczególności paczek wysyłanych za pośrednictwem paczkomatów Inpost. Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o takiej zmianie oraz konieczności dopłaty do wysyłki, jeśli taka konieczność wystąpi.

 5. Na wpłatę za złożone zamówienie oczekujemy 7 dni kalendarzowych. W przypadku braku wpłaty w tym terminie, zamówienie zostaje anulowane.

 6. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

 7. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.

 8. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 9. Towary dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

 10. Koszty wysyłki widoczne w sklepie dotyczą wysyłek na terenie Polski.

 11. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci wysyłki towaru poza granicę Polski, koszty wysyłki wyliczane są indywidualnie na podstawie cennika Poczty Polskiej Koszty są uzależnione od wagi i gabarytu paczki oraz kraju dostawy.

IX. Usługa Newslettera

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.

 2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.

 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter

 4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.

 5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

X. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, bez podania przyczyny,a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy.

 2. Zwrot przedmiotu  przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie w stanie niezmienionym, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. Adres zwrotu towaru:

Dermaprof Tomasz Całek

ul. Jerzmanowskiego 32 m.72

30-836 Kraków

 1. O zamiarze odstąpienia od umowy zawartej na odległość kupujący zobowiązany jest poinformować Sklep drogą mailową na adres czesankipl@gmail.com, załączając stosowne oświadczenie. Zwracany towar nie może być uszkodzony ani używany. Do zwracanego towaru kupujący zobowiązuje się dołączyć podpisane oświadczenie wraz z dowodem zakupu. Kupujący dokonuje zwrotu towaru na własny koszt.

 2. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  - świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  - świadczeń, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  - świadczeń, w których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

XI. Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
  - listownie na adres: Dermaprof Tomasz Całek 30-836 Kraków, ul.Jerzmanowskiego 32 m.72
  - elektronicznie na adres:
  czesankipl@gmail.com lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie sklepu, w tytule należy wpisać REKLAMACJA

 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

 8. Procedura reklamacji dostępna jest na stronie sklepu w zakładce "Reklamacje i zwroty".

XII. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

 1. Sklep www.czesanki.pl gwarantuje pełną ochronę danych osobowych klientów zgodnie z Ustawą z 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr133,poz.883)

XIII. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: czesanki.pl/pl/i/Regulamin/2

 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

 3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres e-mail wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygane będą w sposób polubowny lub przez właściwy sąd powszechny, z zastrzeżeniem ppkt 6.

 6. Jeżeli kupującym nie jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd polubowny lub sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu Internetowego.

 7. Jeżeli kupującym NIE jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 8. Zdjęcia umieszczona w naszym sklepie są naszego autorstwa i są naszą własnością lub zostały wykorzystane za zgodą autorów/właścicieli. Kopiowanie przetwarzanie i rozpowszechnianie tych elementów bez naszej zgody jest zabronione. Prezentowane znaki towarowe, logo i nazwy produktów są własnością producentów i użyte są wyłącznie w celu informacyjnym.

 Dane osobowe:

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

Jakie dane przetwarzamy:

 • adres IP

 • imię i nazwisko

 • adres zamieszkania

 • adres dostawy

 • nr telefonu

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania.

Administratorami Twoich danych osobowych jest:

firma: Dermaprof Tomasz Całek
z siedzibą: Kraków, ul.Jerzmanowskiego 32 m.72
NIP: 6792447552
REGON: 357787555

Edycja profilu i zmiana pozwoleń na przetwarzanie danych osobowych:

Jeśli udzieliłeś pozwolenia na przetwarzanie danych osobowych wg. polityki prywatności, możesz ją w każdej chwili wycofać poprzez edycję swojego konta. Masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. 

Jeżeli chcesz sprawdzić swoje dane lub zmodyfikować je, należy się zalogować na naszym serwisie czesanki.pl i przejść do zakładki "Ustawienia konta".

W przypadku, kiedy sam nie możesz zedytować swoich danych, prosimy o kontakt mailowy pod adresem czesankipl@gmail.com

Zgoda

Jeśli chcesz zgodzić się na przetwarzanie Twoich danych przez administratora i firmy podwykonawcze, zebranych w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisie czesanki.pl w celach realizacji umów kupna-sprzedaży, działań marketingowych (w tym ich przetwarzanie w plikach cookies instalowanych na Twoich urządzeniach i odczytywanych z tych plików przez administratora oraz podmioty podwykonawcze oraz inne jak Google) możesz w łatwy sposób wyrazić zgodę, zaznaczając pole "Zapoznałem się z regulaminem sklepu internetowego i akceptuję jego treść" przy rejestracji konta lub przy składaniu zamówienia. W przeciwnym przypadku nie będziesz mógł założyć konta lub też złożyć zamówienia.

RODO wymaga również potwierdzenia Twojej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych (informacja o nowościach, wydarzeniach, newsletter). Jeżeli nie chcesz ich otrzymywać, to prosimy o kliknięcie poniższego przycisku. Swoją decyzję zawsze możesz zmienić klikając "Zapisz się" w module "Newsletter"

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl